Direct naar de content

Bouwrijp maken Schieveste

De locatie Schieveste wordt bouwrijp gemaakt voor woningbouw. De aannemingscombinatie CAS is de afgelopen periode vooral bezig geweest met de volgende werkzaamheden:

  • – Het opbreken van het trottoir langs Lentiz Life College
  • – Het opbreken van de ondergrondse waterberging
  • – Het uitvoeren van een onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven

De aannemerscombinatie gaat vanaf medio maart het terrein bij de Zamenhoftunnel voorbelasten met zand.