Direct naar de content

Bouwrijp maken Schieveste

Alle seinen staan sinds juli 2023 op groen om op de locatie Schieveste woningen te bouwen. Het gewijzigde bestemmingsplan Schieveste is door de gemeenteraad vastgesteld en – zonder bezwaren – onherroepelijk verklaard. Op het terrein, ten noorden van station Schiedam Centrum, gaan daarom verschillende werkzaamheden plaatsvinden.

In opdracht van de gemeente Schiedam maakt de Civiele Aannemerscombinatie Schieveste, de CAS, de locatie bouwrijp. Zo wordt ook een fietspad aangelegd dat het Hogenbanpad verbindt met de Schievesteweg. Wanneer fietsers over dit nieuwe pad kunnen fietsen, wordt het fietspad over het Schievestepad opgebroken. Deze strook is nodig voor onder andere opslag van materiaal.

Verder verwijderen de CAS-medewerkers oude kabels en leidingen en leggen zij onder andere nieuwe rioolleidingen in de grond. Ook moeten nog verschillende onderzoeken plaatsvinden. De nieuwe woningen krijgen aansluiting op een Ondergrond Afvalsysteem, OAS, waarvoor de gemeente ook maatregelen in de grond moet treffen.

Het bouwrijp maken van de locatie neemt ruim anderhalf jaar in beslag en wordt in het voorjaar van 2025 afgerond. Halverwege 2025 kan de bouw starten van de eerste 1.200 van de circa 3.000 woningen die uiteindelijk op Schieveste komen.