Direct naar de content

De beoordelingscommissies zijn aan de slag met jullie aanvragen!

Stap 1

Alle tijdig ontvangen aanvragen zijn voor 3 oktober beoordeeld op volledigheid. Soms ontbrak er een noodzakelijk document. Voor alle aanvragen zijn de e-mails om het subsidiedossier (zogenaamde subcase) compleet te maken.

Stap 2

Alle complete aanvragen zijn voor 3 oktober per beoordelingscommissie voor toetsing op de beoordelingscriteria doorgestuurd. Elk hoofddoel heeft een beoordelingscommissie die bestaat uit 3 of 5 leden. Het zijn een aantal voormalige tafelvoorzitters van Samen Schiedam aangevuld met onze strategische adviseurs Sociaal Domein en/of andere beleidsadviseurs Sociaal Domein. Elk commissielid vult een beoordelingsformulier in.

Stap 3

Daarna bespreekt de commissie de scores en komt tot overeenstemming voor een totaalscore per criterium. Per criterium komt een toelichting op de gegeven score. Het definitieve beoordelingsformulier gaat in je subcase.

Stap 4

Alle totaalscores worden per subsidieplafond ingevuld en er ontstaat een voorlopige rangschikking per subsidieplafond van de hoogste score naar de laagste score. Alle subsidieaanvragen met een totaalscore onder de 55 punten worden geweigerd. De betreffende partners ontvangen vóór publicatie van de voorlopige rangschikkingen op 30/31 oktober 2023 persoonlijk bericht van de procesleider Angela Snel.

Stap 5

De publicatie van de voorlopige rangschikkingen staat gepland op 31 oktober 2023 per e-mail. De aangevraagde subsidiebedragen kunnen drie kleuren hebben. De oranje bedragen worden herberekend, de rode bedragen worden geweigerd en de zwarte bedragen zijn de voorgenomen toekenningen conform aanvraag. Let op: de scores zijn geen rapportcijfers en geen waardeoordeel of een activiteit goed of slecht is. Je totaalscore laat zien in welke mate je activiteit aansluit bij de doelen van de gemeente.