Direct naar de content

In de steigers

Wat vinden Schiedammers van het cultuur- en evenementenaanbod?

Het onderzoek naar de bekendheid en waardering van het Schiedamse aanbod van cultuur, kunst en evenementen onder de inwoners wordt doorgaans elke twee jaar gehouden.

In de rapportage leest u de uitkomsten van 2023. Hieronder worden de resultaten samenvattend weergegeven.

  • Er zijn verschillen tussen Schiedamse cultuurbehoeftes- en consumptie. De sociaaleconomische factoren en leeftijd spelen de voornaamste rol in ‘cultuurconsumptie’.
  • Waar veel Schiedammers van houden is film en muziek. Over het aanbod van film is men tevreden. Echter wordt het (live) muziekaanbod als onvoldoende ervaren. Deze tendens komt ook terug bij het evenementenaanbod: Grote festivals zoals Maasboulevardfeest en Brandersfeesten worden gemist.
  • Veel Schiedammers hebben de grote culturele instellingen wel eens bezocht. Vooral liefhebbers keren meerdere keren terug.
  • Ten slotte valt ook op dat toegankelijkheid, met name het verlagen van drempels, meer aandacht vraagt.

Op weg naar een nieuwe cultuurvisie

3 oktober 2023 stelde de gemeenteraad de Startnotitie Cultuurvisie Schiedam vast.

Het huidige college constateert dat Schiedam zich sterk ontwikkelt als aantrekkelijke stad en dat actuele maatschappelijke ontwikkelingen van invloed zijn op het culturele veld. De ambitie is om de cultuurvisie te actualiseren met oog voor die nieuwe opgaven. De herijking is gericht op een sterke en toekomstbestendige cultuursector.

We hebben afgelopen week een website ingericht als platform voor de activiteiten die wij gaan organiseren in aanloop naar de nieuwe cultuurvisie. De website is via deze link te bezoeken. Hier vind je ook meer informatie over het CultuurUur+ en (beeld)materiaal. Gedurende het traject gaan we deze website meer vullen.


CultuurUur+

Tijdens deze netwerkbijeenkomst gingen wij met circa 50 deelnemers uit de Schiedamse cultuursector in gesprek over de zes uitgangspunten uit de Startnotitie Cultuur. We stonden onder meer stil bij ‘cultuur in de wijken’ en ‘investeren in jongerencultuur’.

  • Toegankelijkheid staat voorop, iedere ‘cultuurspeler’, iedere discipline draagt daar een steentje aan bij. Meer inzet op kinderen en jongeren is de sleutel.
  • Vrijwel alle deelnemers willen zelf investeren in jongerencultuur of vinden het belangrijk dat de stad dit doet. Hiervoor is kennisdeling nodig.
  • In de wijken kan cultuur een goed middel zijn om doelen te bereiken.
  • Schiedam heeft een bijzonder cultureel klimaat en een rijk verenigingsleven. We hebben behoefte aan een platform om te delen en aan meer zichtbaarheid en promotie.
  • De gemeente is een belangrijke facilitator van cultuur in de stad. Er zijn meer fysieke plekken nodig voor cultuurbeleving en -beoefening, betaalbaar en toegankelijk, om de stad leefbaar en aantrekkelijk te maken en te houden.


Kick-off Schiedam viert 750 op 18 maart 2024

Hoera! In 2025 heeft Schiedam 750 jaar stadsrechten. En dat gaan we vieren in alle wijken met een veelzijdig, verrassend en inspirerend programma. Dat doen we vanaf de opening op 18 maart tot en met de sluiting in najaar 2025.

Kick-off in de Havenkerk

Op 18 maart 2024, één jaar voor de viering van 750 jaar stadsrechten, ontmoeten we je graag tijdens de kick-off van Schiedam viert 750 in de Havenkerk. Op deze avond worden de hoofdlijnen van het programma en het beeldmerk van Schiedam viert 750 gepresenteerd. Ook worden de spelregels bekendgemaakt voor het aanvragen van een projectbijdrage vanuit het activiteitenbudget van de Stichting Schiedam viert 750 (in oprichting). Vervolgens heeft het Programmabureau 750 nog een jaar de tijd om samen met initiatiefnemers te werken aan een veelzijdig, verrassend en inspirerend programma.

Aanmelden

Wil je erbij zijn? Meld je dan aan via deze link.

 

Ter info

Heb je een leuk idee voor de wijk of stad en wil je daar geld voor aanvragen? Geef je dan op voor de workshop Geld voor je plan. Deze workshop geeft je tips over wat financiers belangrijk vinden aan een plan en helpt je bij het helder en bondig op papier zetten van je idee. Met het plan kun je vervolgens fondsen aanschrijven of potentiële sponsoren benaderen. Lees meer