Direct naar de content

Landelijke ontwikkelingen Nationaal Programma

Op 12 juni heeft minister Hugo de Jonge een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). In deze brief beschrijft hij de vier actielijnen waarlangs het programma is ingezet.

Deze vier actielijnen zijn heel herkenbaar voor Schiedam Nieuwland en Oost:

  1. In onze wijken zetten we ook in op preventie van jeugdcriminaliteit en het vergroten van de weerbaarheid van jongeren (Preventie met Gezag).
  2. Ook wij willen slechte woningen verbeteren en zorgen voor meer gemengde wijken. De tweede aanvraag van het Volkshuisvestingsfonds (nu voor de wijk Oost) is in voorbereiding. Ook is er een mogelijke Regiodeal in voorbereiding.
  3. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld de brede GALA SPUK-regeling en Schoon en Omgeving zorgen we ervoor dat meer bewoners kunnen meedoen in de samenleving.
  4. We werken via de gevraagde integrale aanpak met een duidelijke regie, zoals beschreven in ons ambitiedocument en uitvoeringsprogramma. En met een adequaat juridische instrumentarium, waarmee we onze inzet kracht bij kunnen zetten. Een voorbeeld hiervan is de Wet goed verhuurderschap 2023, die per 1 juli is ingegaan.

Als we de brief van de minister tegen de werkelijkheid van ons programma afzetten, dan liggen we in Schiedam goed op koers. In de brief staat ook dat het gebrek aan ‘integraal geld’ vanuit de Rijksoverheid leidt tot flinke administratieve lasten. Een aandachtspunt waaraan gewerkt wordt, maar dat deze kabinetsperiode waarschijnlijk nog niet wordt opgelost. Het is dan ook een tijdrovende taak van de leden van het programmabureau en de programmamanagers om alle aanvragen voor rijksbijdragen te coördineren.

Maar gelukkig is het geld er wel. Bovenop de reeds beschikbare 900 miljoen euro trekt het kabinet nog eens extra 200 miljoen uit voor de 20 kwetsbare wijken. Hiervoor volstaat één centrale aanvraag bij het NPLV, doordat de drie ministeries (OCW, BZK en SZW) de geldstromen hebben gebundeld in een brede subsidie: de Kansrijke Wijk-SPUK. Het programmabureau maakt in de eerste vergadering na de zomer voor de stuurgroep inzichtelijk welke financiële regelingen allemaal betrokken worden bij het programma.