Direct naar de content

Nieuws uit de wijk

Mooier maken omgeving ruïne Huis te Riviere aan de Broersvest

Direct naast het stadskantoor ligt de ruïne van Huis te Riviere en een groen grasveld met bomen. De raad en het college willen Huis te Riviere en het grasveld mooier maken. Het college maakt daarom geld vrij voor een parkachtige inrichting met veel bloeiende planten. De komende periode werken we de plannen uit. We willen de inrichting uitvoeren vóór het feestjaar 750 jaar Schiedam.

Uitvoering Hoogstraat plus

Vorig jaar is de openbare verlichting vervangen voor nieuwe gevellantaarns met een jeneverglaasje er bovenop. Op dit moment wordt de bestaande bestrating opnieuw gelegd. De werkzaamheden lopen voorspoedig en volgens planning. De verwachting is dat de aannemer eind juli gereed is. Lees meer op de website.

Camerahandhaving Hoogstraat

We willen graag een leefbare, gezonde en veilige binnenstad. Daarom is een deel van de binnenstad voetgangersgebied. Gemotoriseerd verkeer mag hier alleen binnen venstertijden rijden om te laden en lossen. Toch houden zij zich hier niet altijd aan. Begin 2023 startten we daarom een proef en plaatsten we vier camera’s in de Hoogstraat en een deel van het Broersveld. Deze camera’s registreren kentekens van voertuigen die door de straat rijden op momenten dat dit niet mag. We gaan deze proef nu evalueren. Alle bewoners en ondernemers in de Hoogstraat en omgeving hebben een brief met vragenlijst ontvangen. De uitkomst van de vragenlijst wordt onderdeel van de evaluatie door het college.

Herinrichting Korte Haven

De herinrichtingswerkzaamheden Korte Haven, Elzensteeg, Westmolenstraat en Westvest tot Walvisstraat zijn afgerond. Ook is het groen geplant. We zijn blij met het eindresultaat!

Werkzaamheden Welfbrug Westvest/Korte Haven

De welfbrug is een gemeentelijk monument uit de 17e eeuw. Uit onderzoek blijkt dat het metselwerk van het gewelf slecht is. De boom (een plataan), die half op de brug staat, zorgt voor extra belasting op het monument. Ook blijkt dat vrachtverkeer schade veroorzaakt heeft aan het monument. Daarom ligt er nu een tijdelijke brug over het gewelf. We brengen een nieuwe brug aan. Naar verwachting starten de werkzaamheden in de tweede helft van 2024. Lees meer op de website.

Vervangen gas- en waterleidingen Lange Haven

In de Lange Haven worden de gas- en waterleidingen van Evides en Stedin vervangen door aannemer Heijmans. De werkzaamheden zijn op 4 maart gestart en de werkzaamheden duren tot eind september. De werkzaamheden verlopen vooralsnog goed en zonder grote problemen. Lees meer op de website.

Nieuwbouw Dirkzwager

Op het voormalige Dirkzwager-terrein verrijst een nieuwe woonwijk. Fase 1 is opgeleverd en fase 2 is in verkoop. Er zijn nog enkele woningen te koop. Er zijn de afgelopen jaren 3 Dirkzwagerkranten verschenen. In deze kranten vertellen we meer over de historie en de toekomst van deze nieuwe wijk. In de derde week juni verschijnt de vierde editie. U ontvangt deze krant in uw brievenbus. Lees alle voorgaande edities van de Dirkzwagerkrant op de website.

Aanpak Broersvest

De Broersvest is een belangrijke entree naar de historische binnenstad en een verbinding tussen oost, west en het te ontwikkelen gebied Nieuw-Mathenesse. Door de vastgoedeigenaren en ondernemers te stimuleren hun pand, onderneming en de straat mooier te maken, willen we onze historische binnenstad nog aantrekkelijker maken. Lees meer op de website.

Restauratie spoelingschouw

De restauratie van de laatst bewaard gebleven Schiedamse spoelingschouw is bijna afgerond. Tijd om te bepalen hoe dit bijzondere vaartuig terugkeert. De gemeente werkt samen met diverse partijen die met een initiatief kwamen, aan een plan. Belangrijk hierbij is dat de schouw straks onderdeel wordt van het jeneververhaal. De gemeente verwacht het plan in de komende maanden te kunnen beoordelen.

Schiedam viert 750

In 2025 heeft Schiedam 750 jaar stadsrechten. Van 18 maart tot 28 september 2025 vieren we samen de historie van Schiedam. En kijken we ook zeker vooruit. Daarom is het motto: Schiedam viert de toekomst! Doet u ook mee met uw buren, bedrijf, school, vereniging of (sport)club? Heeft u een goed plan voor 750? Dan horen we graag van u. Samen zorgen we voor een feestelijk programma voor en door alle Schiedammers. Lees meer op Schiedam Viert 750.