Direct naar de content

Nieuws uit de wijk

Start werkzaamheden FFL-buurt

De komende jaren gaat de openbare ruimte van een groot gedeelte van de wijk West op de schop. Er worden miljoenen geïnvesteerd in de Fabribuurt, Frankelandbuurt en Liduinabuurt (FFL-buurt). Ook de Aleidastraat en een deel van de Vlaardingerdijk (tussen de Aleidastraat tot aan de rotonde bij de Nieuwe Haven) worden meegenomen in het project. Lees meer.

 Sloop en funderingsherstel van diverse panden

De voormalige Grootslagerij Rijnmond en enkele woningen aan de Nicolaas Beetsstraat worden gesloopt. Ook vindt er funderingsherstel plaats aan enkele woningen aan de Rembrandtlaan. Omdat deze werkzaamheden elkaar kunnen beïnvloeden, heeft de gemeente als toezichthouder deze partijen bij elkaar gebracht. Lees meer.

Bezwaar Sportfondsenbad

De bewoners rond het Sportfondsenbad hebben een bezwaar ingediend tegen de plannen van de projectontwikkelaar en hebben gewonnen. De projectontwikkelaar onderzoekt nu andere oplossingen. Zodra meer bekend is informeert de ontwikkelaar de bewoners.