Direct naar de content

Onderdoorgang Boerhaavelaan

Verder is gewerkt aan de ontsluiting vanuit Schieveste naar de Boerhaavelaan. Het gaat om een langzaamverkeerroute onder het spoor ter hoogte van de Boerhaavelaan.

Een onderdoorgang op deze locatie is belangrijk voor de ontsluiting van de nieuwe woonwijk Schieveste en de toekomst van de OV-knoop Schiedam Centrum. Ontwikkeling van deze onderdoorgang biedt kansen voor de wijk Oost, maar ook voor de regio, met het oog op de toekomstige ontwikkeling van Nieuw-Mathenesse en M4H. Deze corridor gaat namelijk Schieveste en de bedrijventerreinen ten noorden van het spoor met de wijk Oost en het achterliggende gebied ten zuiden van het spoor verbinden. Meer voorzieningen worden voor meer mensen beter bereikbaar.

De onderdoorgang wordt ontworpen door de gemeente en uiteindelijk door ProRail gerealiseerd. In 2022 en 2023 is door de gemeente gewerkt aan het Voorlopig Ontwerp (VO) ervan, zowel in technisch opzicht (ingenieursbureau) als in kwalitatief opzicht (architect). Eind 2023 zal de gemeente dit VO aan ProRail overdragen zodat het aanbestedingstraject kan starten.

Uitgangspunt is dat de onderdoorgang in 2028 gereed is als de woningen van de eerste fase op Schieveste worden opgeleverd.