Direct naar de content

Rijke Schooldag OBS De Taaltuin

Openbare Basisschool De Taaltuin is gestart met de Rijke Schooldag. De Rijke Schooldag is in het leven geroepen om kinderen de kans te geven om hun talenten te ontdekken en gezond op te groeien. Dat kunnen de kinderen doen door mee te doen aan leuke sportieve, muzikale en culturele activiteiten. Op dit moment doen er 49 leerlingen mee, dat is zo’n 25% van alle leerlingen van De Taaltuin. Na de zomer gaan acht lagere scholen ook een Rijke Schooldag aanbieden. De aanvraag daarvoor is gedaan door Peter Jonkers van Primo Schiedam en het Nationaal Programma Schiedam Nieuwland en Oost. Ook drie voortgezet onderwijs scholen hebben een aanvraag gedaan. Medio juli wordt bekend gemaakt of de scholen aan de slag kunnen.