Direct naar de content

Stand van zaken plafonds – subsidieverlening

In het plafond Steun en Bescherming is een nieuwe subsidie verstrekt. Het gaat om de inloopvoorziening GGZ van organisatie GGZ Delfland. Het betreft een laagdrempelige voorziening waar mensen met GGZ-problematiek en andere kwetsbare mensen een plek hebben om naderen op een laagdrempelige manier te ontmoeten. Als je hier meer over wil weten kan je het best contact opnemen met Anja van Driel (06 – 27 28 19 25) van GGZ Delfland.

Daarnaast vragen wij aandacht voor twee subsidieplafonds waar nog financiƫle ruimte is om activiteiten aan te vragen. Maar ook dat wij van mening zijn dat het welzijnsaanbod op deze doelen onvoldoende is. Het betreft het plafond Steun en Bescherming en het plafond Gezonde Leefstijl. Mochten jullie hier meer over willen weten kunnen jullie contact opnemen via subsidieswelzijn@schiedam.nl.