Direct naar de content

Subsidie deadlines

Meerjarensubsidies

Wil je meerjarensubsidies aanvragen? Houd er rekening mee dat je uiterlijk 4 maanden, voor de start van je activiteiten, de aanvraag indient. Als de activiteiten op 1 januari 2024 starten, moet je aanvraag vóór 1 september 2023 ingediend zijn.

Projectsubsidies
Andere aanvragen dien je in tussen 13 en 8 weken voordat je van plan bent te beginnen met de activiteiten waarvoor je de subsidie aanvraagt.

Meer informatie