Direct naar de content

Terugblik partnersessie 12 december 2023

Momenteel worden themabijeenkomsten georganiseerd om meer ontmoetingen tussen partners te faciliteren, maar ook meer kennis te delen en samenwerken te stimuleren. Deze themabijeenkomsten waren bij Samen Schiedam verplicht voor de subsidiepartners, maar bij Subsidies Welzijn krijgen de themabijeenkomsten een vrijblijvend karakter.

Op dinsdag 12 december 2023 is de partnersessie Inrichting themasessies Subsidies Welzijn geweest. Met Impacthouse hebben jullie nagedacht over de inrichting van de themabijeenkomsten. Hier is veel input opgehaald waar we samen met Impacthouse mee aan de slag gaan. In een later stadium ontvangen jullie hier een terugkoppeling van.

Tevens is deze middag een start gemaakt met het proces rondom impact meten. Een conceptmeetplan is gepresenteerd als hulpmiddel voor subsidiepartners, maar ook heeft Angela toelichting gegeven op de onderwerpen per beleidsdoel bij Subsidies Welzijn waarop we de komende jaren focus leggen. Voor die onderwerpen ontvangen de betrokken subsidiepartners gestandaardiseerde vragen om te gebruiken bij het impact meten. Maar ook is er input opgehaald over de wijze waarop wij als gemeente met Impacthouse jullie het beste in dit proces kunnen faciliteren en ondersteunen.