Direct naar de content

Terugblik Themabijeenkomst Inclusie 11 april 2024

Of je nu inwoner van Schiedam bent, of je vanuit je organisatie inzet voor de Schiedammers; inclusie gaat ons allemaal aan. Misschien zet jouw organisatie zich in voor jongeren, ouderen, inwoners met een migratieachtergrond of statushouders.
Deze inzet verbindt jullie onderling: een gemeenschappelijk doel is dat Schiedammers zich welkom en gewaardeerd voelen, én mee kunnen doen in de stad.

Op 11 april 2024 was de themabijeenkomst Inclusie in het Alevitisch Cultureel Centrum Rijnmond in Schiedam Nieuwland. We hebben met elkaar gesproken over de inclusieagenda. Dit is een agenda van en voor de stad waarbij het doel is dat iedere Schiedammer zich welkom voelt, gewaardeerd wordt en kan meedoen. Diverse thema’s worden hierin benoemd zoals de aanpak discriminatie, inclusief sporten en bewegen, zorg en welzijn, bewustwording over migratie-, koloniaal- en slaverijverleden en meer.

Onder begeleiding van Radar zijn jullie aan de slag gegaan met een creatieve workshop: onze collectieve coverstory. We hebben met elkaar verkend wat inclusie betekent betekent voor alle diversiteiten en perspectieven binnen onze gemeenschap.