Direct naar de content

.

Leerlingenwerkplaats

 • Leerwerkplaats De Steigers in Schiedam, gefinancierd met ingenomen crimineel geld, opende negen maanden geleden maar kampt met opstartproblemen. Initiatieven voor jongeren lopen vast en de oorspronkelijke visie wijzigt. Ondanks kritiek en uitdagingen streven betrokkenen naar verbetering en zien de toekomst hoopvol in. – Trouw
  • Leon Verzijden, coördinator, ziet mogelijkheden voor workshops en activiteiten voor jongeren ondanks de stille start.
  • Dilan Yesilgöz, minister van Justitie en Veiligheid, benadrukte de symbolische waarde van de leerwerkplaats tijdens de opening.
  • Jules Bijl, burgemeester van Schiedam, erkent de uitdagingen maar gelooft niet in het falen van het project.
  • Mieke Wigmans, voorzitter J&S Projecten, uitte teleurstelling over de gebrekkige voortgang en besloot zich terug te trekken.
  • Jolien Vredenbregt-van der Marel, voorzitter stichting De Steigers, erkent de noodzaak om het concept aan te passen aan de behoeften van jongeren.
  • Loes van der Wees, officier van justitie, ziet de symbolische waarde van het herbestemmen van crimineel geld als belangrijk, ondanks bureaucratische hindernissen.