Direct naar de content

Themabijeenkomsten 2024

Samen met o.a. jullie organiseren wij zes bijeenkomsten (gerelateerd aan de zes thema’s en o.b.v. jullie input) met een inhoudelijk thema op locaties van welzijnspartners. Afhankelijk van het thema sluiten medewerkers van het WOT of andere belangrijke netwerkpartners en welzijnsorganisaties aan die geen subsidie ontvangen via Subsidies Welzijn. De bijeenkomsten zijn op de volgende data. Zet ze alvast in je agenda!

  1. Armoede en Schulden – dinsdag 26 maart van 15.00 – 18.00 uur met daarna een borrel
  2. Inclusie – donderdag 11 april van 15.00-18.00 uur met daarna een borrel
  3. Taal (laaggeletterdheid en laaggecijferdheid/taalambitieplan) – donderdag 23 mei van 15.00-18.00 uur met een borrel
  4. Ketenaanpakken vanuit SPUK GALA – donderdag 27 juni van 8.30 – 12.00 uur met ontbijt of lunch
  5. Vrijwilligers – donderdag 12 september van 8.30 – 12.00 uur met ontbijt of lunch
  6. Mantelzorg – donderdag 24 oktober van 15.00 – 18.00 uur met daarna een borrel

Vanuit het kernteam Subsidies Welzijn trekt Ayrton Lopes de organisatie van deze bijeenkomsten. Dat doet hij samen met andere beleidsadviseurs die betrokken zijn bij deze thema’s, Ira van Winden vanuit het WOT en een klankbordgroep van partners. Voor deze klankbordgroep hebben Brenda Flapper (DOCK) en Thamar van der Poel (Seniorenwelzijn) zich opgegeven. Er is nog plaats voor 2 of 3 extra mensen. Meld je aan via a.lopes@schiedam.nl.

Daarnaast komt er ook per thema van Subsidies Welzijn een korte bijeenkomst van een uur met als doel dat de subsidiepartners van dat thema elkaar kunnen leren kennen en in gesprek gaan over samenwerking en jullie elkaar kunnen vinden en aanvullen.