Direct naar de content

Toekenningen subsidieregeling Ledenorganisaties Welzijn

De subsidiebesluiten voor de aanvragen van de Subsidieregeling Ledenorganisaties Welzijn 2024 gemeente Schiedam zijn genomen zoals in het vorige artikel genoemd. Hieronder volgt een overzicht van de toegekende subsidies:

Organisatie Activiteit Aangevraagd Toekenning 2024
Fransicus Lodewijk Groep scouting € 4.285,00  € 4.285,00
Stichting Scouting Tono scouting € 5.000,00  € 5.000,00
Scouting Burg. Van Haaren Schiedam scouting € 5.000,00  € 5.000,00
Scouting Taizé scouting € 3.900,00  € 3.900,00
EHBO Vereniging Schiedam EHBO € 2.000,00  € 2.000,00
Zeekadetkorps zeekadet € 2.955,00  € 2.955,00
Soos Blauwhuis sociëteit € 24.120,00  € 24.120,00
Totaal aangevraagd € 47.260,00 
Subsidieplafond 2024-2025 incl. acres € 51.550,00 
Over/onderschrijding € -4.290,00