Direct naar de content

Trends, nieuws en ontwikkelingen

De Rechtswinkel Schiedam stelt zich (nogmaals) voor:
De Rechtswinkel Schiedam verleent gratis eerstelijns rechtshulp, speciaal voor hen die zich geen reguliere juridische bijstand kunnen veroorloven. Dit vult een cruciale leemte in de rechtshulp op, vooral voor cliënten die de taal niet machtig zijn en de wet niet kennen.

Wij verlenen eerstelijns rechtshulp door middel van het verstrekken van juridische informatie, advies en ondersteuning tijdens fysieke spreekuren. We helpen cliënten met het begrijpen van hun brieven, beschikking of besluiten en stellen ook (juridische) brieven voor hen op. Daarnaast kunnen wij de cliënten bijstaan door het contact met de wederpartij op ons te nemen. Wij lossen hiermee hun juridische vraagstukken/problemen op. Wij kunnen indien nodig cliënten doorverwijzen naar gespecialiseerde advocatenkantoren (die werken met een toevoeging).

Onze inloopspreekuren vinden wekelijks plaats op maandag en woensdag van 18:00 uur tot 20:00 uur in ons kantoor, dat zich bevindt in Wijkhuis Schiedam-Oost op de Boerhaavelaan 79, 3112 LD Schiedam. Er hoeft geen afspraak gemaakt te worden. Voor meer informatie: www.rechtswinkelschiedam.nl.

Wil jij/ jouw organisatie zich ook kort (nogmaals) voorstellen? Laat het weten via subsidieswelzijn@schiedam.nl.

Argos servicepas en Argos ErOpUit stopt per 1 januari 2024
Argos Zorggroep heeft ervoor gekozen om per 1 januari 2024 te stoppen met deze diensten. Argos Zorggroep heeft besloten zich te richten op complexe zorg voor ouderen. Dat betekent dat ze voor (welzijns)diensten en lichtere zorg steeds meer gaan samenwerken met andere partijen en deze niet meer zelf aanbieden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Argos Zorggroep via argosservices@argoszorggroep.nl of via 010 427 83 90.

Het einde van jaar met de feestdagen is dichtbij en wij kijken uit naar 2024
December is al weer even bezig en velen tellen net als wij af naar een kerstvakantie. Vanaf 21 december 2023 tot 3 januari 2024 is team Subsidies Welzijn voornamelijk met vakantie. Dat betekent dat wij telefonisch en/of per e-mail minder tot niet bereikbaar zijn. Als wij zijn bijgekomen van alle feestelijkheden staan wij vanaf 3 januari weer voor jullie klaar!

Wij wensen iedereen een goed uiteinde toe en zoveel mogelijk feest met dierbaren!