Direct naar de content

Trends, nieuws en ontwikkelingen

  • Op 9 maart 2024 van 14.00 uur tot 17.00 uur is een nieuw initiatief van start gegaan; Queer Meetups Nieuwe Waterweg Noord. Het doel is enerzijds om genderdiverse mensen een veilige, inclusieve plek te bieden om gelijkgestemden te ontmoeten en activiteiten te ondernemen. Van maandelijks bij elkaar komen zoals bij de Roze Salon en de Roze Café tot af en toe naar een film gaan of andere uitjes. Hierbij is ook ruimte voor activiteiten voor jongeren. Via de socials en sites van o.a. LHBTI Vlaardingen en LHBTI Schiedam kun je op de hoogte blijven. De nieuwsbrief vraag je aan via https://forms.gle/ziFS68ZrAi5jnZfA6. Mail via contact@LHBTISchiedam.nl of LHBTIVlaardingen@outlook.com.
  • De Scouting in Schiedam denkt na over de toekomst. De uitkomst daarvan is dat het beter lijkt om van vier scoutinggroepen naar twee grotere groepen te gaan op de scoutinglocaties met voldoende binnen- en buitenruimte.De Scoutinggroepen BvH en FLG hebben de wens om samen te gaan op de locatie van Scouting BvH. Hiervoor zijn nog wel aanpassingen noodzakelijk. De Scoutinggroepen Taizé en Tono hebben de wens om samen te gaan op de locatie van Scouting Taizé. Hiervoor zijn nog wel aanpassingen noodzakelijk. Dit wordt vervolgd.
  • De oplegger Subsidieplafonds Subsidies Welzijn is gepubliceerd. Wil je die nog eens bekijken? Dan kan dat hier.
  • Stroomopwaarts heeft als missie om kwetsbare inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam te helpen met begeleiding op maat bij werk, geld en taal. Samen zorgen we dat mensen het overzicht terugkrijgen.

    Een onderdeel hiervan is de ‘Cursus omgaan met geld’. In deze cursus worden inwoners geholpen om anders met hun geld om te gaan.

    Ken je iemand die wat extra hulp kan gebruiken bij geldzaken, meldt diegene dan bij ons aan!