Direct naar de content

Update Peperkliplocatie

De gemeente en de ontwikkelaar Ballast Nedam zijn bezig om het schetsontwerp plan verder uit te werken. Tijdens een informatieavond op 11 december 2023 zijn de bewoners geïnformeerd. Tot aan de zomer organiseren de gemeente en de ontwikkelaar een aantal bijeenkomsten waarbij zij in gesprek gaan met de bewoners over het plan.

Vanwege de ontwikkeling van de Peperkliplocatie moet het bestaande tankstation verplaatst worden. Het projectteam is bezig met het onderzoeken van de  nieuwe locatie van het tankstation.

Het idee is om het tankstation te verhuizen naar een locatie ten noordoosten aan de Horvathweg, zo dicht mogelijk bij de rotonde.
In 2019 is de stationsvisie vastgesteld door de raad. Hierin is aangegeven dat de gemeente van de Horvathweg een stadstraat wil maken. Dat houdt in dat aan de Horvathweg meer woningen, maar ook eventueel een supermarkt zou moeten komen. Onderzocht wordt of de Lidl, die nu nog haar winkel heeft aan de Dieselstraat een optie is. Al deze plannen zijn nog in een pril stadium.  Zodra hier meer duidelijkheid over is, wordt hierover gecommuniceerd.