Direct naar de content

Vernieuwd station

Station Schiedam Centrum is één van de haltes aan de treinverbinding tussen Leiden en Dordrecht, de zogeheten ‘Oude Lijn’. Vanuit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van het Rijk en regiopartijen is een budget beschikbaar voor een onderzoek, een verkenning.

De vraag is onder andere hoe de bestaande knooppunten aan de ‘Oude Lijn’ zoals Leiden, Den Haag NOI, Dordrecht en Schiedam verder kunnen ontwikkelen. Uit deze MIRT-verkenning moet duidelijk worden welke oplossingsrichtingen er zijn.

In het deelproject station Schiedam Centrum van de MIRT-verkenning krijgen onder andere bewoners, bezoekers, instellingen en ondernemers de gelegenheid om mee te denken over hun wensen voor de toekomst van het station en stationsomgeving. Door ervaringen en inzichten te benutten van alle belanghebbenden kan een zorgvuldige afweging ontstaan van de mogelijkheden. De gemeente Schiedam houdt op 13 december een eerste bijeenkomst om belangstellenden over deze aanpak te informeren.

Meld je hiervoor aan via participatie.schiedistrict@schiedam.nl