Direct naar de content

Volkshuisvestingsfonds

Gemeenten konden tot 16 oktober jl. een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds aanvragen. De gemeente Schiedam heeft een aanvraag ingediend voor het verduurzamen van 1.000 woningen in Oost met energielabel E, F of G. De eigenaren kunnen het verduurzamen van hun woning niet zelf betalen. Begin 2024 horen we of de aanvraag succesvol is geweest.

Het fonds is bedoeld voor het verbeteren van woningen, de leefomgeving en duurzaamheid in wijken waar de leefbaarheid onder druk staat. Nieuwland en Oost maken onderdeel uit van de meest kwetsbare gebieden in Nederland. Om die reden zijn de wijken opgenomen in het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. De wijken waar de nood het hoogst is, krijgen voorrang bij de toewijzing van de bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds. Eerder is succesvol een aanvraag ingediend voor de Staatsliedenbuurt in Nieuwland.