Direct naar de content

Subsidies Welzijn: Het vervolgproces…

November
Na de begrotingsbehandeling door de raad op 21 november 2023 worden de rangschikkingen definitief gemaakt en ronden wij de definitieve berekening van je subsidiebedrag af. Na de inhoudelijke beoordeling van je subsidieaanvraag door de commissie in oktober, berekenen de tafelvoorzitters het definitieve subsidiebedrag. Deze berekening is belangrijk voor het bepalen van het uiteindelijk toe te kennen/te weigeren subsidiebedrag en is onderdeel van de door jullie te ontvangen beschikking.

Het college neemt op 28 november a.s. een besluit om de rangschikkingen definitief vast te stellen, inclusief de toe te kennen en te weigeren subsidiebedragen per aanvraag. Na dit collegebesluit ontvangen alle aanvragers per e-mail in december de definitieve rangschikkingen. Hierin staan ook de uiteindelijke subsidiebedragen per aanvraag.

Helaas vraagt het thema Basis op Orde meer tijd in de beoordeling, omdat er keuzes gemaakt moeten worden. Om vertragingen bij de andere plafonds te voorkomen wordt het plafond Basis op Orde losgetrokken van de andere plafonds. Voor Basis op Orde verwachten wij op 12 december a.s. een collegebesluit te hebben. Onze excuses voor de vertraging.

December en verder
De subsidiebeschikkingen worden verzonden en betaalopdrachten worden aangemaakt. Per e-mail ontvang je je subsidiebeschikking voor 2024-2025. Hiermee is je aanvraag definitief toegekend en maken wij vooruitbetaling van het voorschot in januari 2024 een betaalopdracht aan. Betaling is op 31 januari 2024.