Direct naar de content

Welkomstwoord

Beste Stadspartners,

We hebben een mooie presentatie achter de rug van ons uitvoeringsprogramma ‘Beter voor Elkaar’ bij het Alevitisch Centrum in Schiedam Nieuwland. Fijn dat er nu een stevig programma ligt. Ook de organisatie rondom de themagroepen verloopt voorspoedig. We verwelkomen een aantal enthousiaste professionals bij ons programmabureau:

Friede Berendsen – programmamanager Samenleven en Gezondheid
Elvira Dijkshoorn – projectassistente
Yentl van Hees – programmamanager Werk en Inkomen
Barbara Vermaat – (tijdelijk) programmamanager Wonen en Woonomgeving
Job Visée – programmamanager Onderwijs
Roos Wilhelm – programmanager Veiligheid

Het is tijd voor de volgende stap, met activiteiten die ertoe doen. Preventie met Gezag komt op stoom. Het onderwijsveld ontwikkelt de Rijkere Schooldag en bereidt de subsidieaanvraag voor. DSW werkt samen met het programmabureau aan extra inzet in Nieuwland en Oost uit vanuit het Regionaal Zorgakkoord. Voor Wonen en Woonomgeving komen de kaarten van de wijken letterlijk op tafel en Werk en Inkomen vergroot het netwerk van te betrekken bedrijven.

In het programmabureau bereiden we ondertussen de volgende belangrijke subsidieaanvraag voor bij de departementen OCW en SZW: de Kansrijke Wijk. Ook werken we met de gemeenten voorstellen uit voor een aanvraag uit het Volkshuisvestingsfonds en de Regiodeal. Meerdere mogelijkheden voor extra middelen dus, maar het blijft nog wel sprokkelen. Jullie worden als partners betrokken bij de verschillende aanvragen en we praten er in de eerstvolgende Stuurgroep in september over door. In die Stuurgroep presenteren we ook de programmawebsite in wording, stellen we de programmamanagers aan jullie voor en bespreken we de voortgang in de themagroepen. Samen werken we met veel energie aan ‘Beter voor Elkaar’ in Nieuwland en Oost!

Maar eerst wens ik iedereen een mooie zomer toe.

Namens het programmateam,

Stef Fleischeuer,
Programmadirecteur