Direct naar de content

Werk in uitvoering

De afgelopen periode zijn verschillende onderzoeken verricht op het Van Heekterrein. De verouderde gebouwen en loodsen worden binnenkort gesloopt. De gemeente Schiedam kan het terrein dan bouwrijp opleveren voor ontwikkelaar SDK Vastgoed. Op deze locatie van circa drie hectare (Ringersstraat 7 en 9 en Van Heekstraat 13 en 15) zal SDK één van de campusgebouwen realiseren met uitzicht op de Schie. De MICS, Mechatronica Innovatie Campus Schiedam, krijgt zo langzaam maar zeker gestalte.

Het beoogde campusterrein is echter groter en loopt vanaf rijksweg A20 tot aan de Algerastraat, met aan de ene kant de ’s-Gravelandseweg en de andere kant de Schie. Ondernemers in de Mechatronicasector in dit gebied kunnen deel gaan uitmaken van de campus. De bedoeling is dat hier een ecosysteem ontstaat waarbij bedrijven, onderwijs, overheid en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten, samenwerken en zodoende kunnen innoveren op het gebied van Mechatronica.

zie voor meer info: https://schiedistrict.nl/thema/campus/