Direct naar de content

Werkgebonden Personenmobiliteit

Met ingang van 1 januari 2024 geldt ook in Schiedam de registratieplicht van werkgebonden Personenmobiliteit. Werkgevers van meer dan 100 werknemers moeten het aantal gereisde kilometers gaan registreren van het personeel voor zowel het woon-werk-verkeer als het zakelijk verkeer. Hiermee wil de landelijke overheid zicht krijgen op realisatie van het gestelde doel om CO2-uitstoot te reduceren. Op basis van de gerapporteerde gegevens monitort het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat of het gestelde reductiedoel, van 1 megaton CO2 in 2030 bereikt gaat worden.

Vanuit SchieDistrict willen we werkgevers tijdig en zo goed als mogelijk voorbereiden op deze regelgeving en bijbehorende registratie en rapportage. Daarnaast bespreken we ook graag hoe we gezamenlijk Schiedam duurzaam bereikbaar kunnen houden de komende jaren.

Voor alle werkgevers geldt overigens dat u vrijblijvend contact kunt opnemen met onze adviseur mobiliteit als u benieuwd bent naar de mogelijkheden om de mobiliteit bij uw bedrijf te verduurzamen! Neem dan contact op met Niels Verduijn, via n.verduijn@schiedam.nl.